AI Affairs

In de AI Affairs video’s krijg je iedere week antwoord op een veelgestelde vraag over (Edge) AI. Maurits Kaptein, CEO van Scailable, beantwoordt in deze videorubriek in 2 minuten 9 prangende vragen over Artificial Intelligence.

FAQ 1: Is gebruik van (Edge) AI wel veilig voor mijn toepassingen?

FAQ 2: Hoe kijken jullie naar jullie AI-oplossing nu AI negatief in het nieuws is?

FAQ 3: Werkt AI altijd met camera’s?

FAQ 4: Wat voegt AI toe als je al een slimme camera hebt?

FAQ 5: Wat is een AI model?

FAQ 6: Is de AI van nu volgend jaar niet achterhaald?

FAQ 7: Heb je voor (Edge) AI een hele zware en dure computer nodig?

FAQ 8: Hoe gemakkelijk kan ik een AI-model onderhouden/verbeteren?

FAQ 9: Heb ik altijd een internetverbinding nodig om gebruik te maken van Edge AI?

Introductie AI Affairs