Privacy policy

Om haar producten en diensten te kunnen leveren verzamelt en verwerkt MCS persoonlijke gegevens. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij dat doen en met welk doel. Mocht u hierover verdere vragen hebben, neemt u dan contact op met privacy@mcs-nl.com

Welke gegevens  

Afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, KvK-gegevens, en kredietwaardigheidgegevens.  

MCS levert ook diensten als verwerker waarbij klanten zelf gegevens kunnen invoeren en verzamelen. MCS is in die situatie niet verantwoordelijk voor die gegevens of de eventuele koppeling van anonieme gegevens van apparatuur met door de klant verzamelde persoonlijke gegevens. 

De verwerkersovereenkomst die van toepassing is op de persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken is als integraal onderdeel opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Wanneer de klant geen bezwaar maakt tegen deze voorwaarden, dan is automatisch de verwerkersovereenkomst van toepassing.

Vanuit welke grondslag en met welk doel 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze klant partij is, of om maatregelen te nemen en informatie te verstrekken op verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst. Daarmee valt het doel onder de grondslag voor gegevensverwerking zonder toestemming. Concreet verzamelen wij uw gegevens vanwege advies bij de aankoop, de levering en de ondersteuning van producten of diensten. 

Leadinfo

Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland, die bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of adressen.

Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om inzichtelijk te maken hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en zijn diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out mogelijkheid. In het geval van een opt-out, zullen uw gegevens niet langer worden gebruikt door Leadinfo.

Gebruik van cookies 

Met wie worden de gegevens gedeeld 

De gegevens zijn primair voor intern gebruik binnen MCS. Ze worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. In bepaalde situaties waarbij onze fabrikanten en leveranciers directe ondersteuning bieden aan onze klanten, zullen beperkte persoonsgegevens worden gedeeld. 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens 

MCS bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor het omschreven doel, de overeenkomst en eventuele wettelijke bepalingen. 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens 

MCS neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Recht op inzage en verwijdering 

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. In diverse communicatiemedia kunt u eveneens direct zelf aangeven of u die nog wenst te ontvangen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen, waarbij met u overlegd wordt welke gevolgen dat heeft voor de levering van producten en diensten. Om ongeautoriseerde inzage van uw gegevens te voorkomen, zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij u gevoelige informatie heeft afgeschermd. Voor het maken van een veilige kopie verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. U kunt uw aanvraag indienen via privacy@mcs-nl.com.

Contactgegevens 

Functionaris voor gegevensverwerking: privacy@mcs-nl.com 

MCS B.V.
Kiotoweg 719-721
3047 BG Rotterdam
Nederland
I: www.mcs-nl.com
E: info@mcs-nl.com
T: +31 (0)88 437 55 55 
MCS N.V.
Motstraat 30
BE-2800 Mechelen
België
I: www.mcs-be.com
E: info@mcs-be.com
T: +32 (0)2 253 53 38