MCS en de slimme regio’s bij VERA

MCS en de slimme regio’s bij VERA | Pushing the limits of communication technology | MCS

| Filip Coenen

VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government, in 2000 opgericht door de provincie als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales te begeleiden en ondersteunen bij de invoering van IT diensten/e-government. Vandaag kwamen gasten uit lokale besturen, provincies, kennisinstellingen en bedrijven samen om na te denken over hoe de ‘Slimme regio’ vorm kan krijgen in Vlaams-Brabant. Een inspiratiedag.

Ik gaf een presentatie  over slimme infrastructuur en connectiviteit. Over het MCS IoT-platform en hoe dit gebruikt kan worden om steden slim te maken. Als voorbeeld werd de website manyways.be gedemonstreerd waar te zien is hoe verschillende datastromen van Brussel en Antwerpen vandaag al gebruikt worden om voetgangers, fietsers, openbaar vervoer gebruikers en autobestuurders te informeren. Verder maakten de gasten kennis met slimme sensoren en gateways van MCS.

De inspiratiedag werd afgesloten met een brainstormsessie over hoe IoT vertaald kan worden naar de regio’s op vlak van infrastructuur en connectiviteit.