5G innovatie op het spoor

5G innovatie op het spoor | Value Added IoT distributie | MCS

ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen met de nieuwste communicatietechnologie innovaties rondom het spoor testen en innoveren. Hiervoor hebben zij het Rail FieldLab 5G opgericht.

MCS is naast TNO en TU Delft trotse kennispartner van dit fieldlab en brengt haar 5G-expertise en ervaring in om dit fieldlab tot een succes te maken.

5G belangrijke innovatietechnologie

Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan verstedelijking, klimaatverandering en vergrijzing. Goed openbaar vervoer kan een grote rol spelen in het aanpakken van deze opgaven. Hiervoor moet er wel slimmer, efficiënter en goedkoper gewerkt gaan worden. Om dit mogelijk te maken, is er innovatie nodig op en rondom het spoor.

5G wordt gezien als een belangrijke technologie voor deze innovaties. De inzet van 5G-technologie maakt het mogelijk om meerdere apparaten aan te sluiten, biedt meer bandbreedte, heeft een lagere latency (vertraging) en hogere betrouwbaarheid dan 4G. Ook ‘slicing’ – het reserveren van een bepaald deel van de capaciteit voor een gebruikersgroep –  behoort tot de mogelijkheden.

Deze nieuwe communicatietechnologie wordt essentieel voor de spoorsector, met verbeterde communicatie tussen treinen en controlecentra en real-time monitoring van treinen en de spoorinfrastructuur.

NS trein Rail FieldLab 5G

Railcenter plek voor kennis delen

Een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS werken al langer samen om innovaties te versnellen. Het Railcenter in Amersfoort is dé plek waar (toekomstige) spoorprofessionals samen komen.

Railcenter werkt nauw samen met partners als ingenieursbureaus, spooraannemers, en onderzoek- en kennisinstituten. Bij Railcenter kunnen zij gezamenlijk technologische en operationele vraagstukken in hun complete samenhang bestuderen. Zo werken zij samen aan de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden, innovaties en kennis. Daarbij willen zij gebruik maken van een state-of-the-art infrastructuur.

Rail FieldLab 5G biedt dynamische testomgeving

Het Rail FieldLab 5G is gevestigd in het Railcenter en biedt een dynamische testomgeving voor de spoorindustrie. Hier kunnen de partijen experimenteren en testen met een private en volledige 5G-verbinding.

Het fieldlab fungeert ook als een gemeenschappelijke ruimte voor inspiratie en kennisuitwisseling, onder andere tijdens demodagen. Hier bundelen spoorbedrijven, onderzoekers en startups hun krachten voor diverse toepassingen van 5G in de spoorwereld. Zo krijgt innovatie op het spoor een nieuwe dimensie, met 5G als drijvende kracht voor vooruitgang en duurzame oplossingen.