Private LoRa netwerk waakt over bio-opslag in Antwerpse haven

Private LoRa netwerk waakt over bio-opslag in Antwerpse haven | Value Added IoT distributie | MCS

Nus Jurgens, directeur Nazca IT Solutions: “Het voordeel is dat de gebruikte LoRa-basestation van MCS in staat is de data van verschillende typen LoRa-sensoren te verzamelen en te versturen. Een ideale uitgangspositie voor de almaar toenemende vraag naar, maar ook aanbod van sensordata.”

Innovatieve Private LoRa referentie

Broeibeheersing door middel van sensoren was Molenbergnatie niet vreemd. Al in 2015 was het Belgische bedrijf overgestapt op het realtime beheren van met temperatuursensoren uitgeruste prikstokken van Nazca IT Solutions. De continue sensorbewaking maakte het handmatig en periodiek meten overbodig. Naast een veiligere opslag reduceerde dit de kosten voor toezicht en broeischade aanzienlijk.

Nazca IT Solutions wil binnen haar markten overheid, transport & logistiek en vastgoed toonaangevend zijn in het omzetten van locatiegerelateerde data naar bruikbare informatie. Voor de toegankelijkheid van informatie wil Nazca maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale (online) wereld.
Dit ambitieuze toekomstbeeld zorgt voor de innovatieve werkinstelling ‘niet harder werken, maar slimmer’. Door aan de wieg van de digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening te staan maakt Nazca de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder, wat efficiënt werken stimuleert. Door out of the box te denken realiseert  Nazca nieuwe dataverwerkingsmethoden en nieuwe mogelijkheden rond informatievoorziening.

Werkende business cases

Nazca en MCS werken samen op het gebied van onder andere MCS Private LoRa-oplossingen. Nazca nam deel in het Sensoring Success-partnerprogramma dat ten doel had met samenwerkende MCS Partners concrete IoT-oplossingen te realiseren en (Private) LoRa in het bijzonder.