Openbare orde & veiligheid

Openbare orde & veiligheid | Pushing the limits of communication technology | MCS

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zich veilig voelt. Een prettige leefomgeving en een goed werkende rechtstaat zijn hierbij essentieel. Daarom bewaken politie en justitie de openbare orde, handhaven ze de wetten en regels. Ook proberen zij criminaliteit te voorkomen. Daar worden ondertussen steeds ‘slimmere’ technieken voor ingezet.

Camerabewaking steeds intelligenter en veiliger

MCS specialiseert zich in veilige en betrouwbare remote beheer-oplossingen, zoals met de award-winnende SmartCluster-oplossing. Deze wordt veel gebruik om via het mobiele netwerk allerlei apparaten te beheren, zoals bijvoorbeeld camera’s, stoplichten en informatieborden.

Bedrijfskritische Private GSM en LTE netwerken

Als het echt bedrijfskritisch wordt, dan wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een eigen Private mobiel netwerk in plaats van een publiek mobiel netwerk.
MCS heeft meegewerkt om vele openbare gebouwen uit te rusten met een Private Mobiel systeem – denk aan gevangenissen, musea, gemeentehuizen, concertzalen of tijdelijke mobiele netwerken tijdens druk bezochte evenementen.

Internet of Things bij overheden

IoT is niet meer weg te denken. Steeds meer gemeentes gaan zelf een IoT LoRa netwerk implementeren, zodat ze processen ‘slimmer’ kunnen gaan monitoren. Denk aan vuilnisdiensten, straatverlichting etc. Deze zogenaamde ‘Smart City’ is steeds meer realiteit aan het worden.
MCS heeft met haar Business Partners onder andere LoRa Rotterdam en LoRa Westland gefacilititeerd met haar oplossingen.