Email to SMS Gateway

Email to SMS Gateway | Value Added IoT distributie | MCS

Veel omgevingen worden bewaakt met email berichten in geval er iets fout gaat. Denk aan servers, ICT applicaties en machines. Een email heeft niet altijd de juiste attentie en daardoor kan het zijn dat de calamiteit te laat wordt waargenomen. MCS klanten hebben ons gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. Op basis van deze gesprekken heeft MCS de Email naar SMS Gateway (E2S) ontwikkeld.

Email naar SMS Gateway (E2S) verstuurt SMS-berichten

De E2S – Email naar SMS – Gateway is gebaseerd op de Advantech 4G/LTE VPN router en is speciaal door MCS ontwikkeld ten bate van dynamische email berichten om te kunnen zetten in SMS berichten.
Een email bericht met een bepaalde tekst wordt door de Gateway opgepikt en doorgezet naar een mobiele nummer als SMS. Hierdoor wordt de juiste persoon snel en effectief gealarmeerd in geval van calamiteit. Er kan vervolgens snel actie ondernomen worden om het probleem op te lossen voordat het te laat is.

Toepassingen

  • bewaking van servers
  • bewaking van ICT applicaties
  • bewaking van machines