MCS en de vitale vissen

MCS en de vitale vissen | Value Added IoT distributie | MCS

| Frank Olsthoorn

Vorige maand was ik te gast bij fietsvriend Tom. Naast fietsfanaat is hij ook Functioneel beheerder Technische Proces Automatisering bij het Hoogheemraadschap van Delfland 

Ik trok naar Den Hoorn, vlakbij Delft, om samen met Tom een kijkje te nemen bij de nieuwe Vislift UP. Deze innovatieve installatie zorgt ervoor dat de waterdieren zich als een vis in het water voelen. De vislift bevordert de vismigratie én monitort tegelijkertijd de waterkwaliteit! 

De zorg voor water

Maar eerst is het goed om te kijken naar wat het Hoogheemraadschap precies doet. In het waterrijke deel in de zuidwesthoek van Zuid-Holland nemen zij kortgezegd de zorg voor water op zich. Cruciaal voor Nederland Waterland. 

Deze zorg omvat het beheer over het waterpeil in het gebied, veilige dijken en duinen, en schoon en gezond buitenwater voor onder meer de watersport. Daarnaast zuivert het Hoogheemraadschap ook het afvalwater. Dit water komt van de huizen en bedrijven in de regio en wordt vervolgens afgevoerd naar de Waterweg of de Noordzee. 

Efficiënte operatie en optimaal waterbeheer via 4G

Tom beheert onder andere het merendeel van de boezem- en poldergemalen in het werkgebied van Delfland. Naast deze ruim 300 gemalen en stuwen wordt er op ongeveer 700 plekken het waterpeil gemeten.  

De besturingen en touch panels voor de bediening van bijvoorbeeld de gemalen en pompen zijn op afstand (remote) via 4G verbonden met het centrale beheerplatform van het Hoogheemraadschap. Dit alles voor een efficiënte operatie en optimaal waterbeheer.  

Gezonde en gevarieerde visstand

Schoon water is van groot belang voor een gezonde en gevarieerde visstand. In het voorjaar en najaar verhuizen veel vissoorten van groter naar kleiner water en vice versa. Zo komt bijvoorbeeld de bekende paling oorspronkelijk vanuit de Caribische Sargassozee als larf of glasaal via de Noordzee in het voorjaar ons land binnen. 

Zij leggen deze lange reis af met de warme Atlantische golfstroom naar Europa. Voor de kust bij de mondingen van onze rivieren zoeken de vissen dan hun weg verder stroomopwaarts om op te groeien in de polderwateren. Na een aantal jaar zwemmen zij weer terug naar de Sargassozee om daar te paaien. 

Vismigratie bevorderen met visliften

Om de vismigratie te bevorderen en te faciliteren bevinden zich in het Delfland gebied ongeveer 26 vispassages. Stroomopwaarts zwemmen is namelijk soms een flinke uitdaging voor de vissen. Zij komen verschillende hindernissen tegen zoals dammen, stuwen, sluizen, gemalen, hoogteverschillen van de diverse watergangen, kleine slootjes en brede boezems.  

Vispassages nemen deze hindernissen weg en zorgen voor een soepelere vismigratie. Vaak zijn deze passages in de vorm van een trap. Hiermee kunnen de vissen het hoogteverschil overbruggen tijdens hun tocht. In Delfland kan de moderne vis in plaats van de trap tegenwoordig ook de lift nemen. 

Speciale versie van de slimme vislift

In Den Hoorn nam Tom mij mee naar een nieuwe Smart Vislift, de zogenaamde UP versie van fabrikant Vislift. Samen onze partner Aqua Data Systems hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan dit systeem. Aqua Data Systems heeft de besturing ontwikkeld en MCS heeft de mobiele 4G gateway oplossing met antennes verstrekt.

Vismigratie met tweerichtingsverkeer door nieuwe Vislift UP

De Vislift UP is een speciale boezem-poldervariant van de Smart Vislift. Hij maakt vismigratie mogelijk in twee richtingen, waar een barrière tussen twee peilgebieden de zwemroute blokkeert. De boezem ligt op de bezochte locatie namelijk hoger dan de lagergelegen sloten vanuit de woonwijk. In het voorjaar willen de vissen van laag naar hoog zwemmen. In het najaar is hun route juist omgekeerd.  

Vissen blijken ook het neusje van de zalm te hebben voor de geur en smaak van water. Zoet en zout water worden door het Hoogheemraadschap op bepaalde plekken vermengd. Hierdoor worden de vissen verleid naar die delen die perfect op de route liggen voor hun migratie.  

Hangjongeren & kunstmatige intelligentie

Naast het bevorderen van de vismigratie, doet de Vislift UP nog meer. Zo wordt onder andere via sensoren de waterkwaliteit gemeten. Daarnaast maken camera’s onderwaterbeelden van de aanwezige vissen.  

Via kunstmatige intelligentie op de gateway in de Vislift worden de passerende vissen geteld en onderscheiden naar soort. Tijdens mijn bezoek was op de beelden te zien dat er voornamelijk voorntjes in de lift aanwezig waren. Volgens Tom zijn dit bekende ‘hangjongeren’ van de buurt.

Deze hangoudere was na een leuke en interessante middag een stoomcursus vismigratie rijker. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland op het gebied van slimme Managed IoToplossingen. Zij waken namelijk over mijn achtertuin in de mooie Midden-Delfland polder. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Smart Vislift? In onze use case vertellen zij zelf hoe IoT bijdraagt aan het natuurherstel en vismigratie in onze wateren.

Zelf aan de slag met 4G of Managed IoT? Neem contact met ons op! Aan de hand van jouw wensen kijken wij samen naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.