Rotterdam Academy | Hogeschool Rotterdam

Rotterdam Academy | Hogeschool Rotterdam | Value Added IoT distributie | MCS

Rotterdam Academy is een van de 13 onderwijsinstituten van Hogeschool Rotterdam. Rotterdam Academy biedt 18 verschillende Ad-opleidingen aan. In de onderwijsvisie van de Rotterdam Academy staan drie kernwaarden centraal: vakmanschap, verbondenheid en vernieuwing.

Vakmanschap houdt in dat de studenten meteen vanaf de start van de opleiding als beroepsbeoefenaar worden benaderd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. De studenten voelen zich verbonden met hun opleiding, hun docenten en het werkveld waarvoor zij opgeleid worden. Door de verbinding voelen studenten zich veilig en stellen ze zich open om te leren. Vernieuwen staat voor de student die kan innoveren en het lef heeft om dit ook daadwerkelijk te doen in de praktijk.

Wat is een Associate degree?

Een Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding op hbo-niveau die opleidt tot het wettelijk erkend Associate degree diploma. Studenten kunnen met hun Ad diploma direct aan de slag in de praktijk of doorstromen in jaar 3 van een bacheloropleiding. Ad’s zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven. Daarom zijn Ad’s praktische opleidingen met de nadruk op het leren door te doen. Studenten leren gerichte professionele vaardigheden voor een specifiek beroep. Er is een brede variatie aan Associate degrees, in voltijd- en deeltijdvarianten.

MCS wisselt haar kennis en inzichten uit met docenten van de ICT Internet of Things opleiding van Rotterdam Academy. Daarnaast geeft MCS regelmatig gastcolleges aan studenten van deze Ad. Ook biedt MCS studenten van de IoT-opleiding de mogelijkheid om stage te lopen. Zo kunnen zij samen met onze experts meedenken en samenwerken aan onze IoT-projecten.

Meer informatie over Rotterdam Academy vind je op www.rotterdamacademy.nl.