Een betrouwbare en veilige draadloze infrastructuur voor Zorggroep Solis

Een betrouwbare en veilige draadloze infrastructuur voor Zorggroep Solis | Value Added IoT distributie | MCS

Zorggroep Solis kiest met Private LTE voor een betrouwbare, veilige en toekomstbestendige draadloze infrastructuur voor zorglocatie Spikvoorde te Deventer.

Onder meer het Sonevo verpleegoproepsysteem en Sonevo Smart Sensoring, toegepast in ruim 60 zorgappartementen, maken gebruik van deze draadloze infrastructuur.

Strategisch Private LTE partners werken samen

MCS is trots op het feit dat zij door haar Strategisch Private LTE partner Hertek is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit project. Samen hebben zij de Private LTE infrastructuur uitgerold bij Zorggroep Solis. MCS en Hertek werken al jarenlang intensief samen in het opleveren van Private LTE-netwerken in de zorgsector. Het doel is om bedrijfskritische toepassingen (zoals zorgalarmering) op de meest betrouwbare wijze te laten functioneren.

Hertek en Solis zijn ook geen onbekenden voor elkaar. Hertek heeft meerdere locaties van Solis voorzien van verpleegoproepsysteem in combinatie met Sonevo Smart Sensoring, de Sonevo Care app en het Sonevo zorgplatform. Dit flexibele, open en intelligente platform wordt al ruim 20 jaar volledig in eigen beheer ontwikkeld door Hertek en bevindt zich inmiddels in de 4e generatie.

Netwerkmetingen

Arco Por (Projectcoördinator techniek) en Ciska de Groot (Verpleegkundig afdelingshoofd) leggen graag uit waarom gekozen is voor deze oplossing. Bij de voorbereidingen ter vervanging van het huidige zorgsysteem bij locatie Spikvorde, bleek dat het huidige draadloze netwerk onvoldoende dekking had.

De brandcompartimentering had een grote invloed op de dekking van het draadloze netwerk, waardoor niet overal (voldoende) dekking was.”, aldus Arco. Ciska: “Juist bij medicatie-uitgifte, waar je continu toegang moet hebben tot de gegevens van de cliënt, is dit een grote belemmering. Daarnaast willen wij dat medewerkers zich veilig voelen en altijd en overal direct een collega kunnen bellen of oproepen, bijvoorbeeld in een noodsituatie.

Hertek voerde metingen uit in het pand die de verwachte situatie bevestigden. Om het bestaande WiFi netwerk dekkend en geschikt te krijgen moest het huidige netwerk vernieuwd worden en extra acces points én bekabeling worden toegevoegd. Dit zou gevolgen hebben voor alle zorgappartementen waar een acces point zou moeten komen hangen.

Als alternatief werd een meting uitgevoerd voor Private LTE, een draadloos communicatienetwerk gebaseerd op 4G LTE techniek. De uitkomst hiervan was dat er 6x minder acces points nodig waren dan bij WiFi en daardoor dus aanmerkelijk minder bekabeling aangelegd moest worden. Bijkomend voordeel was dat de persoonlijke woonomgeving van cliënten niet aangetast zou worden met acces points op de cliëntkamers.

Met Private LTE hebben we een super betrouwbaar én apart netwerk voor ons primaire zorgproces.”, aldus Arco. Solis is eigenaar van het netwerk waar men de volledige controle heeft. Dit maakt het netwerk betrouwbaar en veilig. Niet primaire zaken lopen via het bestaande WiFi netwerk. “Daarnaast zijn er in ons pand veel WiFi routers bewoners actief, deze hebben nu geen verstorend effect op het netwerk, wat bij een nieuw WiFi netwerk wel het geval zou zijn geweest. Ook het bellen via Private LTE gaat probleemloos.” Het oude netwerk was niet voice ready met haperingen tijdens een gesprek als gevolg.

Sonevo Smart Sensoring

Iedere cliëntkamer is voorzien van Sonevo verpleegoproep met spraakcommunicatie en de laatste generatie toezichthoudende domotica in de vorm van Sonevo Smart Sensoring. Op de cliëntkamers worden geen camera’s toegepast vanwege de privacy. In het kader van de veiligheid zijn er camera’s op de gangen geïnstalleerd. Ondanks dat alles goed voorbereid was, moest er eerder gestart worden met het vervangen van het zorgsysteem. “Onverwachts liet ons oude zorgsysteem ons in de steek. Hertek heeft versneld de werkzaamheden uitgevoerd en dat is probleemloos verlopen. Iedereen bij Hertek dacht met ons mee.

Ook was er vanuit Hertek voldoende aandacht voor adoptie van de nieuwe systemen door de zorgmedewerkers. Ciska: “In kleine groepen zijn alle zorgmedewerkers opgeleid door Hertek. Men weet nu alles over de werking van Sonevo verpleegoproepsysteem en Sonevo Smart Sensoring. Mochten er onverhoopt nog vragen zijn dan worden die direct beantwoord.” Ook hebben de getrainde zorgmedewerkers tijdelijk toegang tot de Hertek e-Campus waar de inhoud van de training beschikbaar is in praktische e-Learnings.

Over Zorggroep Solis

Zorggroep Solis is als zorgverlener al meer dan 75 jaar diepgeworteld in de Stad Deventer en omgeving. Solis gelooft dat elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar eigen leven vorm te geven.

Solis ondersteunt alle kwetsbare ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden. Loyaliteit en vertrouwen staan bij Solis hoog in het vaandel, en Solis werkt samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voor Solis voorwaarde, voor de organisatie én de maatschappij als geheel.

MEER WETEN

Wil je meer weten over draadloze communicatienetwerken in de zorgsector? Lees dan onze blog over draadloze communicatiesystemen in de zorg. Daarin worden de belangrijkste aspecten van draadloze communicatienetwerken in de zorg behandeld. Ook de voor- en nadelen van verschillende communicatietechnieken worden besproken.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van Private LTE voor jouw organisatie? Neem dan contact op met ons verkoopteam. Zij kunnen je alles vertellen wat je over Private LTE wil weten en de opties met je doornemen.