Slimme verkeersmonitoring met Edge voor verbetering van milieu

Slimme verkeersmonitoring met Edge voor verbetering van milieu | Value Added IoT distributie | MCS

Onze klant Vialis (VolkerWessels) en Gemeente Almere nemen je mee naar de Floriade Expo 2022 in Almere. Hier hebben zij een slimme infra-oplossing uitgerold met Edge Intelligence.

Het doel van deze oplossing is een betere monitoring en doorstroming van het verkeer in de gemeente.

IoT in de strijd tegen milieuvervuiling

Een van onze grote uitdagingen op dit moment is het milieu. Het inzetten van IoT-oplossingen levert een belangrijke bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van milieuvervuiling. Zo krijgen gebruikers een betere kijk op welke factoren er van invloed zijn op het milieu.

Betere doorstroming verkeer met Edge

De gemeente Almere heeft als doelstelling om overlast van verkeer, in de vorm van geluid, CO2, fijnstof verkeersdrukte en stikstof tot een minimum te beperken. Een goede doorstroming van verkeer kan hier een grote bijdrage in leveren. Met Advantech edge routers in slimme sensorpalen wordt het verkeer via deze milieu-indicatoren gemonitord en gestuurd. Hiermee verminderen zij de uitstoot van o.a. CO2 en stikstof.

Automatische sturing van verkeersstromen in de toekomst

Alle verzamelde data wordt verzameld en geanalyseerd in een centraal dataplatform (iCentrale). In de toekomst moet deze data worden ingezet om precieze voorspellingen te maken en sturing van verkeersstromen te automatiseren.

Video

In onderstaande video nemen Martijn van Beek van Vialis en Erik van den Bielerd van Gemeente Almere je mee naar de Floriade Expo 2022 in Almere. Zij leggen je uit hoe de oplossing eruit ziet. En waarom de Gemeente Almere zo veel belang hecht aan het verminderen van milieuvervuiling in de stad.