Zorg

Zorg | Pushing the limits of communication technology | MCS

MCS heeft in de laatste jaren tientallen MCS Private Mobiele netwerken geleverd waarmee betrouwbare spraak- en data-communicatie mogelijk is via een eigen mobiel netwerk. Onafhankelijk van de publieke operator. De zorg verandert momenteel immers snel. Met vele nieuwe wensen en eisen dankzij de veranderende wetgeving en maatschappij. Van vitaal belang blijft de communicatie van de zorgprocessen.

Op een slimme manier communiceren in de zorg

Dankzij de koppeling van het MCS Private Mobiel netwerk aan de bedrijfstelefooncentrale en het Verpleeg Oproep Systemen zijn medewerkers in staat om met één GSM-toestel/smartphone rond te lopen. Daarmee worden kosten van allerlei onnodige devices bespaard. Smart Paging wordt hiermee een feit.

Op een slimme manier  zorgprocessen bewaken

Dankzij de opkomst van LPWan-netwerken en daarbij de mogelijkheid om een eigen  ITalks Private LoRa netwerk op te bouwen zijn er momenteel volop mogelijkheden om goedkoper dan ooit met ‘slimme sensoren’ allerlei zorgprocessen te bewaken; Internet of Things toepassing worden snel bereikbaar om de zorg slimmer te maken en daarmee ook efficiënter.